האם אתה שומע?

מצב השמיעה בחיי יום יום

 

נא ענה על השאלות על ידי הקפת התשובה הנכונה. האפשרויות העומדות לרשותך – כן, לא, או לפעמים.

 

 

1. האם מצב שמיעתך גורם לך למבוכה כשאתה פוגש אנשים שאינם מוכרים לך ?

2. האם מצב שמיעתך גורם לך לחוש תסכול כשאתה מדבר עם בני משפחתך ?

3. האם קשה לך לשמוע כשמדברים בלחש ?

4. האם מצב השמיעה שלך מקשה עליך כשאתה מבקר חברים שכנים ומכרים ?

5. האם אתה מרגיש שיש לך מגבלת שמיעה ?

6. האם מצב השמיעה שלך גורם לך להימנע ממפגשים אליהם הלכת בעבר ? (בית כנסת, הצגה, הרצאה וכו')

7. האם מצב השמיעה שלך מביא לויכוחים בינך לבין בני משפחתך ?

8 האם בשל מצב השמיעה שלך אתה מתקשה בהאזנה לטלוויזיה או לרדיו ?

9. האם אתה מרגיש שקושי בשמיעתך מגביל או מונע קשרים חברתיים או אישיים ?

10. האם מצב שמיעתך גורם לך לקושי כשאתה במסעדה עם קרובים וחברים ?

 

 

ניקוד : כן = 4, לפעמים  = 2, לא = 0

 

1-10 נקודות – סביר להניח שהשמיעה בגבולות הנורמה                                                             

 

12-24 נקודות – יש צורך בבדיקת שמיעה וברור נוסף, יתכן ליקוי שמיעה.                    

 

26-40 נקודות – קרוב לודאי שיש ליקוי שמיעה המצריך שיקום השמיעה.