מצב השמיעה בחיי יום יום

 

                                נא ענה על השאלות על ידי הקפת התשובה הנכונה.

                                האפשרויות העומדות לרשותך – כן, לא, או לפעמים.

1.  האם מצב שמיעתך גורם לך למבוכה כשאתה פוגש אנשים שאינם מוכרים לך ?   כן       לא        לפעמים
2.  האם מצב שמיעתך גורם לך לחוש תסכול כשאתה מדבר עם בני משפחתך ?       כן       לא        לפעמים
3.  האם קשה לך לשמוע כשמדברים בלחש ?     כן       לא        לפעמים
4.  האם מצב השמיעה שלך מקשה עליך כשאתה מבקר חברים שכנים ומכרים ?    כן     
 לא        לפעמים
5.  האם אתה מרגיש שיש לך מגבלת שמיעה ?   כן       לא        לפעמים
6.  האם מצב השמיעה שלך גורם לך להימנע ממפגשים אליהם הלכת בעבר ? (בית כנסת, הצגה, הרצאה וכו')  כן       לא        לפעמים
7.
 האם מצב השמיעה שלך מביא לויכוחים בינך לבין בני משפחתך ?   כן       לא        לפעמים
8  האם בשל מצב השמיעה שלך אתה מתקשה בהאזנה לטלוויזיה או לרדיו ?     כן       לא        לפעמים
9.  האם אתה מרגיש שקושי בשמיעתך מגביל או מונע קשרים חברתיים או אישיים ?    כן       לא       לפעמים
10.  האם מצב שמיעתך גורם לך לקושי כשאתה במסעדה עם קרובים וחברים ?    כן       לא       לפעמים

ניקוד : כן = 4, לפעמים  = 2, לא = 0

1-10 נקודות – סביר להניח שהשמיעה בגבולות הנורמה                                                             

12-24 נקודות – יש צורך בבדיקת שמיעה וברור נוסף, יתכן ליקוי שמיעה.                    

26-40 נקודות – קרוב לודאי שיש ליקוי שמיעה המצריך שיקום השמיעה.