השימוש באתר

תנאי שימוש ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המרכז הישראלי לטיניטוס. 

 

האתר נקרא בתנאי שימוש אלה פשוט "האתר". הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

 

עשינו מאמץ לכתוב את תנאי השימוש בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת יש לך שאלה בנוגע לתנאים אלה, נשמח לעמוד לרשותך לצורך תשובה. פרטים בדבר הדרך ליצור איתנו קשר נמצאים בגוף התנאים. לבסוף, תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הם מיועדים כמובן גם לנשים.

  

האתר נמצא בבעלותה וניהולה של ד"ר טליה מרק. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות הדואר האלקטרוני, המצוין בשורה "צור קשר".

 

השימוש באתר : הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס, פירסום או במדיה אחרת כלשהי. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

 

 קניין רוחני כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - בעברית או באנגלית, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו כולל תשובות הייעוץ - הינן של ד"ר טליה מרק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתנו בכתב ומראש. 

 

הגבלות בקישור לאתר אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק. אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש -לדוגמה, בסרגל הכתובת (address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר). 

 

מידע באתר : באתר מתפרסם מידע שאנו כותבים ועורכים. באתר תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם ד"ר טליה מרק, בנושאים שונים, המיועד להדרכת הקורא. ד"ר מרק משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע מדויק רק במידה שהמקורות שעליהם הסתמכנו מדויקים. אפשר גם שהמידע יהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. אל תסתמך על המידע בענין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי.

 

לתשומת לב !

המידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה אינו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו.

 

 במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעמנו. אנו לא נושאים באחריות להם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דע שאין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. אנו איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננו מפקחים עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. 

המידע הנמסר על ידי גורמים אלה הוא באחריותם בלבד. המאמרים, הכתבות, הידיעות והמידע שהם מספקים מיועדים כשירות לציבור, בנושאים הרלוונטיים כגון מכשירי שמיעה, טיפול ושיקום שמיעה וכו'. גם מידע זה לא נועד להחליף עצה רפואית ומקצועית. קודם שהחלטת לפעול על-יסוד מידע כזה, חובה עליך לזכור כי נסיבותיו האישיות של כל אדם מחייבות התייחסות פרטנית של איש מקצוע. אנו מעודדים אותך לפנות לאיש מקצוע מתאים - רופא משפחה, רופא אא"ג, קלינאי תקשורת, פסיכולוג וכו' לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על מידע באתר. 

תיקון שגיאות במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו באמצעות השורה "צור קשר". ככל שהדברים תלויים בנו, נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם. 

 

שירותים שמחייבים רישום באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה, כדוגמת הודעות. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו. בעת ההרשמה לשירות נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיכם לכל גוף שלישי או מערך פרסומי, אלא לשמור פרטים אלה לצרכינו בלבד.אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים; 

 

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בד"ר טליה מרק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים שירות המוזכרים באתר.

 

אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 

 

אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות;

 

אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשרות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא; 

 

 מי שמוסר מידע לפרסום באתר - ויהיה זה שאלה, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר - מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לנו רשיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתנו באינטרנט של אתר זה ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותנו. 

 

  שיפוי הנך מתחייב לשפות את ד"ר טליה מרק בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ד"ר מרק בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שתכתוב באתר. בסעיף זה השם "המרכז הישראלי לטיניטוס" מקיף גם את , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה. 

 

שינויים באתר והפסקת השירות אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אופקים המרכז לאיכות השמיעה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. אנו נפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות שבעה ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק ד"ר מרק את החומר הכלול בו למשך חודש ימים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. 

 

דין ומקום שיפוט על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

שלח

*

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה

*

*

*

 

*

מדור זה מיועד לקביעת תורים, ברורים שונים והודעות.  

אני לא עונה טלפונית כלל לכן חשוב להשאיר שאלה / בקשה ברורה ואימייל מדוייק כדי שאוכל להשיב. ניתן לשלוח פקס למרפאתי 04-8886012. 

 

 

052-4550111